Historie restaurace

Tradice hostinského zařízení v Michalově sahá do 2. poloviny 19. století, kdy se na místě dnešní stavby nacházela jednoduchá letní restaurace, kuželny a březová besídka. Město na místě roku 1893 postavilo restauraci novou.

V roce 1968 si stav objektu vyžádal generální opravu, bohužel značně necitlivou, jež původní stavbu znehodnotila. V roce 1994 došlo k rehabilitaci budovy a k obnovení jejího historického rázu. Proto mohl být objekt v roce 2001 prohlášen kulturní památkou.

Nenašli bychom snad Přerovana, který by si tuto výletní restauraci nespojil s nějakou vzpomínkou na nejrůznější společenské akce a večírky. Proto se všechny rekonstrukce interiéru i zahradní části restaurace snaží vdechnout celému objektu jeho původní podobu a atmosféru. Jak se to povedlo, posuďte sami ve fotogalerii.


Park Michalov a jeho historie

Snaha upravit les Michalov pro potřeby přerovských občanů započala již v 70. letech 19. století. Základ dnešní podoby parku položil významný zahradní architekt František Thomayer v roce 1904. Dle jeho návrhu vznikla v roce 1904 promenáda procházející parkem, v jejímž středu vede travnatý pás, jenž je na několika místech rozdělen kruhovými květinovými záhony. Pás trávníků je přibližně ve své polovině rozdělen velkým kruhovým bazénem. Proti bazénu stojí na jedné straně restaurace a na straně druhé francouzská květnice.

Postupně byly postaveny skleníky včetně palmovníku a zázemí pro správce parku. Park Michalov se stal oblíbeným místem procházek Přerovanů. Od 60. let 20. století park chátral.

V roce 1992 byl městský park Michalov prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. V roce 2000 přijalo městské zastupitelstvo Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov. Park se podařilo zrekonstruovat do jeho původní podoby, včetně středového bazénu s vodotryskem a rybkami, hudebního altánu, rozária s desítkami odrůd růží a nově postavených skleníků.